İADE ŞARTLARI

1- İADE/CAYMA ŞARTLARI

Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesinde de bahsedildiği üzere, KATILIMCI–ÜYE’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48.maddesinin 4.fıkrasına göre KATILIMCI–ÜYE, satın alma ve mesafeli satış ve hizmet sözleşmesinin onaylama tarihinden itibaren başlamak üzere 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı kullanılırken, EĞİTİM VEREN-SİTE SAHİBİ tarafından keşide edilen faturanın ibrazı zorunlu olup aksi takdirde KATILIMCI-ÜYE cayma hakkını kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI-ÜYE tarafından cayma hakkı bildirimi, iadeli taahhütlü mektup veya noter vasıtası ile yapılacak olup KATILIMCI-ÜYE cayma hakkını kullandığı takdirde sözleşmede belirlenen iletişim kanallarını kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI-ÜYE;

- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda verilmeye başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, KATILIMCI-ÜYENİN onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile KATILIMCI-ÜYEYE anında teslim edilen gayri maddi mallara, eğitime ve/ veya sözleşmeye konu tüm hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

cayma hakkını kullanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Cayma talebiniz tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün bedeli, yasal süre olan 10 iş günü içerisinde ödeme yaptığınız kredi kartına iade edilecektir. Bu süre, hizmet almayı talep ettiğiniz eğitim/seminer/sempozyum’a internet sitemiz üzerinden erişiminizin kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Ücret iadenizin, kredi kartı ekstrenize yansıması, müşterisi olduğunuz bankaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada şirketimizin bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam